Opleidingen voor trainers

  • Gecertificeerde opleidingen waarmee je echt resultaat boekt
  • Vakkundige en bevlogen trainers - we practice what we preach
  • Elke bijeenkomst nieuwe inzichten en handvatten - meteen toepasbaar
  • Intensieve begeleiding, veel en zorgvuldige feedback op hoe jíj het doet
  • Veilig, leerzaam en inspirerend

Veelgestelde vragen

De opleiding train de trainer is bedoeld voor trainers die hun deelnemers communicatievaardigheden leren en dus gebruikmaken van rollenspellen. De opleiding train de trainer is langer en intensiever aangezien dat lastiger te leren is.

Leer je deelnemers inhoudelijke kennis toepassen en bestaan je oefeningen uit ‘praten over’, plannen op papier zetten of individuele oefeningen? Dan zit je goed bij de opleiding van deskundige naar trainer.

Train de trainerVan deskundige naar trainer
Docenten leren hoe ze lesplannen kunnen uitvoeren.Docenten leren hoe ze lesplannen kunnen maken.
Klantgerichte communicatie: hoe voer je een gesprek aan de telefoon?ICT trainingen: tabellen in grafieken maken in Excel.
Managers trainen: hoe ga je om met je medewerkers?Projectmanagement: projectplannen schrijven.
Sollicatietraining: hoe voer je een sollicitatiegesprek?Sollicitatietraining: brieven schrijven, linkedin profiel opstellen.
Assertiviteit: feedback geven en collega’s aanspreken.Time management: hoe plan je je dag, hoe handel je mail af?

Dat weten wij op voorhand ook niet. Je kunt alvast een indruk krijgen door ons e-book te lezen of door de Introductiedag te bezoeken, zodat je ons aan het werk ziet. Verder bespreken we dit graag met je in een vrijblijvend intakegesprek. Je kunt rekenen op een eerlijk advies, want het is niet in ons belang dat er iemand in de groep zit die eigenlijk niet past. Ongeveer een kwart van de geïnteresseerden met wie we een intake doen, verwijzen we door naar collega-opleiders.

In onze opleiding bekijken we heel precies wat je als trainer kunt doen om de deelnemers te laten leren. Daarvoor geven we je handvatten die zo concreet en precies mogelijk zijn. Als je die voor het eerst toepast, kan dat technisch aanvoelen. Voorheen werkte je op je intuïtie en nu ben je bezig om te bedenken welke vraag je gaat stellen.

In het begin heb je daardoor misschien minder contact met je deelnemers en voel je je minder vrij. Maar als je de techniek eenmaal beheerst, merk je dat je daardoor juist meer ruimte krijgt voor contact. Onze hele aanpak is er juist op gericht om aan te sluiten bij de ervaringen en de praktijk van je deelnemers. Zo trainen we zelf ook: laagdrempelig, persoonlijk, ‘gewone mensen’.

In onze boeken lees je inderdaad veel over het vak van trainen. Daarmee kom je veel te weten, maar weten is nog geen kunnen of doen. Want hoe vraag je door op die vage opdrachtgever? Hoe maak je een ontwerp voor een onderdeel waarmee je zelf worstelt? En hoe stop je een oefening precies op tijd? Dat leer je pas echt wanneer je het zelf oefent, daar feedback op krijgt en weer verder oefent. Net zo lang tot het lukt. Die ervaring doe je alleen op tijdens de opleiding. Een boek kan dat niet vervangen.

Zeker, in onze meerdaagse trainingen krijg je een aantal trainersvaardigheden onder de knie. Die kun je de volgende dag meteen toepassen, maar het is geen vergelijk met een opleiding. Na een tweedaagse training sta je er weer alleen voor en in de praktijk zal er weer veel verwateren, omdat het toch lastiger is dan het lijkt. In een opleiding begeleiden we je gedurende langere tijd. We geven je feedback op je ontwerpen en op hoe je traint, je oefent in je oefengroep, we herhalen de belangrijkste stappen in de minitrainingen. Hierdoor worden alle trainersvaardigheden echt van jezelf.

Dat hangt ervan af. Wil je heel goed worden in inhoudelijke trainingen én in communicatietrainingen? Dan kun je het best de opleiding train de trainer volgen. Want dat is de bredere opleiding waarmee je zowel inhoudelijke als communicatievaardigheden kunt trainen.

Geef je vooral inhoudelijke trainingen en train je maar af en toe communicatievaardigheden? Volg dan de trainersopleiding Van deskundige naar trainer in combinatie met de driedaagse training Rollenspellen met resultaat. Daarmee haal je niet het niveau van de opleiding train de trainer. Maar door de combinatie met de tweedaagse training kom je al een heel eind.

Over de opleiding train de trainer

Absoluut. Sterker nog: je haalt het meest uit de opleiding wanneer je tussen de 5 en 15 jaar ervaring hebt als trainer. Hierdoor sta je al soepel voor de groep en heb je al ontdekt wat wel en niet werkt. Wat je bij ons leert, kun je dan snel toepassen en integreren in je eigen aanpak.

Ook als startende trainer kun je prima meedoen aan de opleiding. Met onze methode zijn ervaringsverschillen binnen een groep namelijk geen probleem. Iedereen leert op zijn eigen niveau en kan elkaar feedback geven.

Wanneer je start als trainer is het wel belangrijk dat je tijdens de opleiding al zelf trainingen kunt geven. Anders ga je achterlopen. Daarover kunnen we samen overleggen tijdens het intakegesprek.

We merken dat er vooral trainers meedoen die het gevoel hebben dat ze meer uit hun vak willen halen. Ze zijn dol op trainen en zoeken een opleiding die praktisch én gedegen is. Soms hebben ze al 20 jaar ervaring, anderen beginnen net als trainer. De leeftijden lopen uiteen van 23 tot 62 en er doen wat meer vrouwen mee dan mannen.

Ongeveer de helft van de deelnemers werkt als ZZP-er, de andere helft werkt bij een bureau of als interne trainer. Wat iedereen gemeen heeft is dat je je richt op communicatievaardigheden. De inhoud daarvan kan verschillen: verkopen, cliëntgericht werken, mediatraining, assertiviteit et cetera. Train je een inhoudelijk onderwerp? Dan ben je beter op je plek bij de opleiding Van deskundige naar trainer.

Nee, tijdens de opleiding train de trainer ontwikkel je vooral je trainersvaardigheden. Aan specifieke communicatiemodellen, zoals Assertiviteit of de Roos van Leary, besteden we geen gerichte aandacht. Anders zou de opleiding train de trainer nog voller worden dan ze nu al is. Maar je kunt je kennis van communicatiemodellen wel náást de opleiding train de trainer vergroten. Daarvoor bieden we vijf eendaagse trainingen aan waarin je een communicatiemodel helemaal leert begrijpen en leert om erin te trainen. Je krijgt een map vol uitdelers en oefeningen mee naar huis, zodat je er meteen in kunt trainen. Bovendien krijg je als (oud)deelnemer aan de opleiding train de trainer €100 korting op deze trainingen.

Over de opleiding Van deskundige naar trainer

Nee, dat is echt niet zo. Tijdens de opleiding Van deskundige naar trainer leer je hoe je meer 'technische' vaardigheden overdraagt aan anderen (bijvoorbeeld collega's). In de opleiding train de trainer leer je hoe je communicatievaardigheden overdraagt aan deelnemers. Als trainer moet je daarvoor deels dezelfde stappen zetten: opdrachtgevers uitvragen, een goed programma ontwerpen, oefeningen instrueren en dergelijke. Maar er bestaat een groot verschil tussen het soort oefeningen dat je gebruikt. In de opleiding train de trainer werk je heel vaak met rollenspellen: je leert hoe je die ontwerpt, begeleidt en nabespreekt.  In de opleiding Van deskundige naar trainer werk je wel met oefeningen, maar die hebben het karakter van opdrachten of puzzels. Zulke oefeningen zijn gemakkelijk te ontwerpen, begeleiden en na te bespreken dan rollenspellen.

Daarom is de opleiding train de trainer aanzienlijk langer en ingewikkelder dan de opleiding Van deskundige naar trainer. Je ziet dat ook terug in het competentieprofiel van beide opleidingen.

Soms horen we van deelnemers dat hun trainingen wél een 'harde', cognitieve inhoud hebben, maar dat ze er soms ook meer 'zachte' kanten bij moeten trainen. Bijvoorbeeld: een orthopedagoog wil ouders met autistische kinderen leren hoe ze specifiek gedrag van hun kinderen moeten begrijpen ('harde' inhoud). Maar hij wil de ouders ook leren hoe ze beter kunnen reageren op dat specifieke gedrag ('zachtere' inhoud). In zulke gevallen kun je de opleiding Van deskundige naar trainer ook combineren met de driedaagse training Rollenspellen met resultaat. Daarmee haal je niet het niveau van de opleiding train de trainer, maar door de combinatie met de driedaagse training kom je al een heel eind.

Dat loopt enorm uiteen. Een greep uit de laatste trainingsgroepen levert de volgende profielen op: een jobcoach die werkzoekenden leert hoe ze aantrekkelijke cv's samenstellen en effectief vacatures doornemen; een onderzoeker die agenten en hulpverleners leert hoe je mensenhandel herkent; een werktuigbouwkundige die jongere collega's leert hoe ze grote verwarmingsinstallaties onderhouden; een camerajournalist die deelnemers leert hoe ze YouTube-filmpjes kunnen opnemen; een accountant die zijn collega's op de hoogte houdt van de nieuwste regels over de jaarverslaglegging. Vaak hebben onze deelnemers  de nodige senioriteit: ze zijn goed in hun vak en zijn daarom gevraagd of hebben besloten om hun kennis aan anderen over te dragen. Vaak doen ze dat naast hun andere werkzaamheden, maar soms is trainen ook hun hoofdfunctie geworden. Vrijwel niemand is zijn loopbaan begonnen als trainer.

Over de certificering

Omdat je daardoor nog meer uit de opleiding haalt. Wanneer je je laat certificeren, ga je alle vaardigheden die je geleerd hebt, heel bewust toepassen in de praktijk. Daardoor ga je die vaardigheden nog beter beheersen en sta je met nog meer vertrouwen voor de groep. Bovendien krijg je aan het eind van de certificering een erkend diploma waarmee je kunt aankomen bij klanten en collega's.

Nee, want niet iedereen wil zich laten certificeren. Daarom hebben we de certificering ook losgekoppeld van de opleiding. Zo kan iedereen die dat wil zich laten certificeren. En iedereen die er geen zin in heeft, kan de certificering links laten liggen.

Nee. We bekijken samen wat je doet en welk effect dat heeft. Daarbij kun je best eens wat laten lopen. Stel dat je bij de instructie van een oefening vergeet om de tijd te noemen, dan is dat een detail. Veel belangrijker is het of je het nut en de opzet van de oefening helder benoemt. Uiteindelijk gaat het erom dat je soepel traint en dat je de deelnemers effectief laat leren. De certificering helpt je daarbij.

Helaas, dat kan niet. De certificering is weliswaar los van de opleiding, maar bouwt er wel op voort. Daarom kunnen we je niet certificeren zonder dat je de opleiding gevolgd hebt.