Maatwerktraining

Werken jullie met een team van trainers en willen jullie een sprong maken in je professionele ontwikkeling? Wij kunnen helpen. Na een traject bij ons trainen jullie (nog) beter en relaxter. Bovendien werken jullie gemakkelijker samen, omdat jullie dezelfde taal spreken.

Sinds 2010 speelt Karin de Galan met haar School voor Training een belangrijke rol bij onze interne opleiding. We vragen haar regelmatig om ons een paar dagen te trainen, zodat we nog beter worden in ons vak. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden, vertellen we onze deelnemers wel eens. En dat geldt natuurlijk ook voor onszelf.
Toch heb ik elk jaar een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: ‘Ik heb al 20 jaar trainerservaring. Ik heb al zoveel serieuze trainersopleidingen gevolgd en ook een aantal gegeven. Is dit de tijd en het geld wel waard?’ En elk jaar weer is het antwoord ronduit: ja. Wat de School voor Training ons leert, is bijzonder praktisch en toepasbaar. Onze visie op trainen is erdoor aangescherpt en onze manier van trainen is erop vooruit gegaan, zodat we nog meer resultaat behalen. En elk jaar als we een opfrisser doen, zijn al onze trainers enthousiast, omdat we weer wat nieuws hebben geleerd.
- Jan Willen van den Brink, Dreamfactory

Wat kun je bij ons leren?

Effectief ontwerpen

Hoe kies je effectieve werkvormen, hoe beperk je je uitleg tot wat nodig is? Onze methode geeft houvast. Je leert deelnemers motiveren met activerende werkvormen. Door de stapsgewijze opbouw werkt je doelgericht aan ‘kunnen’ en met praktijkopdrachten zorg je voor transfer.

Leerprocessen begeleiden

Onze methode geeft je inzicht in hoe mensen leren en praktische handvatten om dat proces te begeleiden. Hoe open je een training zodat de deelnemers meteen op het puntje van hun stoel zitten? Hoe begeleid je een rollenspel zodat iedereen leert? Hoe krijg je subgroepen effectief aan het werk?

Transfer

Het doel van elke training is dat de deelnemers hun gedrag gaan veranderen in de praktijk. Veel mensen zijn daar sceptisch over, maar het kan wel degelijk. Wij leren je hoe je trajecten zo opzet en begeleidt dat je daadwerkelijke resultaat hebt.

Groepprocessen begeleiden

Groepen kunnen lastig en onvoorspelbaar zijn. Soms komt er een vraag of kritische opmerking, hebben de deelnemers geen zin of komen ze steeds te laat. Inzicht in het groepsproces maakt zulke weerstand veel grijpbaarder. Je snapt wat er gebeurt en krijgt de tools om ermee om te gaan.

Autoriteit pakken in het voortraject

Hoe ontdek je in het gesprek met de opdrachtgevers of er echt een trainingsvraag is? En hoe maak je die scherp? Soms willen opdrachtgevers een heleboel in heel korte tijd. Wij leren je hoe je je opstelt als deskundig en gelijkwaardige partner.

Onderscheid maken tussen rollen

Veel trainers zijn ook procesbegeleider. In die rol begeleid je teams bij het nemen van beslissingen of het bespreken van conflicten. Dat heeft een ander doel dan een training en vereist andere interventies en competenties. Wij helpen je om beide rollen uit elkaar te houden en gericht in te zetten.

Jaren geleden hebben we met al onze trainers een vijfdaagse in company opleiding gevolgd bij Karin de Galan. Ik ken niemand anders die ons zo goed heeft geleerd om didactisch onderbouwd te trainen. Daarom gebruiken we haar methode steevast in al onze trainingen. Verder is Karin vaste gast op ons Leerlab waar ze ons de wetenschappelijke onderbouwing van haar methode heeft geleerd. Dat helpt ons om nog beter programma’s te ontwerpen, vaardigheden in te trainen en hulpmiddelen te ontwikkelen. En het helpt ons om opdrachtgevers te overtuigen van het nut om in elke training een onderdeel op te nemen voor de transfer van het geleerde.
- Tica Peeman, VIS Trainingen

Hoe bereiken we resultaat?

Maatwerktrajecten hebben lang niet altijd effect. Dan heeft een team wel een leuke dag, maar verandert er weinig in hun praktijk. Om echt resultaat te boeken, is een combinatie nodig van een zorgvuldig voortraject, een uitgekiende didactiek en transferopdrachten mét terugkoppeling door de trainer. Wanneer je een van deze elementen weglaat, hebben maatwerktrajecten weinig effect. Daarom bestaat zo’n traject bij ons nooit uit alleen maar een training. We doen een gedegen intake, maken een programma op maat, gebruiken een evidence-based didactiek en begeleiden deelnemers bij de toepassing in de praktijk. Dat vraagt het nodige van alle betrokkenen.

Van de deelnemers: tijd en energie

Een maatwerktraject bij ons kost tijd en energie. Niet alleen tijdens de trainingsdagen zelf, maar ook tussen de dagen door, wanneer je de stof toepast in de praktijk. Je staat er niet alleen voor, want we helpen je om het echt te gaan kunnen. Daardoor merk je al snel resultaat: je gaat beter trainen.

Van de opdrachtgever: budget en steun

Een traject bij ons is niet goedkoop. We maken elk programma op maat, zodat de deelnemers het geleerde beter gaan toepassen. En we geven de deelnemers individuele begeleiding bij de toepassing van hun nieuwe vaardigheden in de praktijk. Dat betekent dat je als opdrachtgever de deelnemers tijd en gelegenheid moet bieden om in de praktijk te oefenen en voldoende budget reserveert.

Van ons bureau: continu verbeteren

Wij zijn het enige bureau in Nederland dat gespecialiseerd is in het trainen van trainers. We zijn continue bezig om onze methode te onderzoeken en verbeteren. Met de wetenschappelijke inbreng van Peter Baggen en de praktische inbreng van Karin de Galan en haar vijf collega’s scherpen we onze inzichten voortdurend aan.

Omdat we echt resultaat willen bereiken met onze maatwerktrajecten verzorgen we geen losse dagen of dagdelen.

Hoe gaan we te werk?

Om een maatwerktraining helemaal op maat te maken, zetten we meestal de volgende stappen.

Telefonische kennismaking

De kennismaking vindt plaats in een telefoongesprek. We onderzoeken wat jullie te leren hebben en of onze aanpak daarbij aansluit. Als jullie ja zeggen tegen de samenwerking zoeken we een trainer die het best bij jullie past.

Intake

De trainer komt langs voor een intake. We duiken in jullie trainingen en materiaal om een goede beeld te krijgen van jullie praktijk. In het gesprek gaan we samen na wat jullie precies te leren hebben. Na de intake bevestigt de trainer de afspraken op papier.

Programma op maat

We maken een programma op maat. Daarbij kiezen we samen de onderwerpen die er het meest toe doen. In een maatwerktraining werken jullie altijd met eigen cases. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Meerdere trainingsdagen waarin de deelnemers elke keer nieuwe vaardigheden en technieken leren.
  • Praktijkopdrachten om de deelnemers te helpen de stof toe te passen in de praktijk.
  • Eventueel een elektronische leeromgeving om de transfer extra te ondersteunen.

Wat kost een maatwerktraining?

Wat een maatwerktraining kost, hangt af van het programma. Je kunt uitgaan van de volgende bouwstenen.

  • Intakegesprek: € 450
  • Voor elke trainingsdag: € 900 ontwerpkosten en € 1800 uitvoeringskosten
  • Praktijkopdrachten of supervisie: afhankelijk van de opdracht € 75 tot € 250 per opdracht per deelnemer.
  • Leeromgeving op maat: € 100 per persoon met een minimum van € 800.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je onze antwoorden op veelgestelde vragen over maatwerk. Klik op de vraag en het antwoord verschijnt. Zit jouw vraag er niet bij? Bel ons dan op 06 543 08 229.