Situationeel leidinggeven

Training voor trainers

De kunst van het leidinggeven is om iedereen precies die ondersteuning of sturing te geven die nodig is. Veel leidinggevenden geven te veel sturing of laten hun medewerkers juist aan hun lot over. Met de skill-will matrix kun je mensen indelen naar hun niveau van taakvolwassenheid. Daardoor kunnen managers een passende leiderschapsstijl kiezen: corrigeren, coachen, instrueren, delegeren.

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven is een rijk model. Dat maakt het ook lastig om het belangrijkste te selecteren en de training praktisch te maken. Managers hebben vaak geen zicht op de valkuilen van hun eigen stijl, dus hoe houd je ze goed een spiegel voor?

In deze trainingsdag ervaar je hoe wij dat doen. We starten dichtbij de praktijk en vertalen de leidersschapsstijlen in concrete handvatten waar deelnemers zelfstandig mee kunnen oefenen. Hierdoor kunnen je deelnemers daadwerkelijk leren om geen oplossingen te geven aan hun onzekere medewerker of juist meer sturing te geven aan hun eigenwijze medewerker.

Uitermate nuttige training voor trainers, waarin het model van situationeel leidinggeven zelf kort aan de orde komt. De meeste tijd zit in het doen van een heel aantal oefeningen voor de verschillende stijlen uit het model (s1 t/m s4).
– Jonnet Galle Vakopleiding train de trainer

Doelgroep

De training Situationeel leidinggeven is bedoeld voor soft skills trainers: trainers die hun deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld over klantgericht werken, presenteren of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je minstens HBO werk- en denkniveau hebt.

Inhoud en materiaal

Na deze training heb je meer inzicht in Situationeel leidinggeven waardoor je je deelnemers scherper kunt begeleiden. Je krijgt een map mee tjokvol trainingsmateriaal: uitdelers, checklisten en heel veel praktische werkvormen voor alle stijlen en om de taakvolwassenheid van je medewerker te bepalen. Daarmee bouw je gemakkelijk een eigen training.

Aan het einde van de dag krijg je een uitgebreide map met materiaal mee, dat je mag gebruiken voor je eigen trainingen. Ik heb nu al zin om mijn eigen trainingen te bouwen!
– Mirjam Visscher Vakopleiding train de trainer

Programma

Het programma van de training Situationeel leidinggeven bestaat uit de volgende onderdelen.

De passende stijl kiezen: schat je medewerker goed in

Een medewerker vraagt advies: is het handig om dat te geven of juist niet? Een ander is vreselijk eigenwijs: moet je hem zijn gang laten gaan of corrigeren? En hoe doe je dat op zo’n manier dat hij er niet chagrijnig van wordt? Bij situationeel leidinggeven kijk je goed welke ondersteuning een medewerker nodig heeft om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen werken. Door te kijken naar het kunnen en het willen kies je bewust voor een van de 4 stijlen.

 • Diagnose van de medewerker: skill en will
 • Sturen op de taak en op de persoon: 4 stijlen van leidinggeven

Begeleiden: eigenwijze medewerkers bijsturen

Pieter denkt dat hij het allemaal wel weet, maar jij ziet dat hij grote fouten maakt. Als je hem daarop aanspreekt heb je grote kans dat je de wind van voren krijgt of dat hij gaat zitten mokken. Hoe kun je hem bijsturen en hem tegelijkertijd gemotiveerd houden?

 • Schakelen tussen taak en relatie
 • Zuinig met complimenten, ruimhartig met waardering voor zijn inzet
 • Afsluiten met concrete afspraken

Ondersteunen: ja, je kunt het zelf!

Soms blijven medewerkers om advies vragen terwijl je vermoedt dat ze het best zelf kunnen. Als je advies blijft geven, houd je ze onvolwassen; als je zonder meer weigert om te helpen, kunnen ze zich afgewezen voelen. Door te coachen geef je wél aandacht, maar stimuleer je de medewerker zijn eigen aanpak te volgen.

 • In 4 stappen van start naar oplossing
 • Op je handen zitten: genoegen nemen met een 7
 • Oprecht complimenten geven

Diepgang in het model, oefeningen zelf ervaren en een map met oefeningen om de training ook zelf te geven. Super om te doen als zelfstandige trainer.
– Marc Hijkoop Vakopleiding train de trainer

Instrueren: helder uitleggen hoe het moet

Instrueren lijkt de gemakkelijkste stijl en daardoor wil je er nog wel eens te snel overheen gaan. Maar wat voor jou gesneden koek is, is nieuw voor de medewerker. Bovendien ben je zelf vaak onbewust bekwaam en weet je niet precies hoe je iets doet. De kunst van goed instrueren is om de taak gedetailleerd uit te leggen en daarbij een ‘betuttel-toon’ te voorkomen.

 • Van overzicht naar stap voor stap
 • Jargon vermijden
 • Gelijkwaardig blijven

Delegeren: de kunst van goed overdragen

‘Maar dat had ik toch gezegd? Dat is toch logisch?’ Delegeren doe je aan taakvolwassen medewerkers en daardoor is de grootste valkuil dat je het vanzelfsprekend vindt dat de medewerker dingen op een bepaalde manier oppakt, zonder dat je daar duidelijke afspraken over hebt gemaakt. Bij een taakvolwassen medewerker hoef je niet meer af te stemmen hóe hij de taak aanpakt, maar wel wat hij gaat doen, wanneer het klaar is en wat daarbinnen precies zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

 • Welke afspraken moet je altijd maken
 • De valkuil van ‘prullenbak-delegeren’
 • Credit geven

Veel nieuwe toepassingen geleerd die ik zelf weer kan verwerken in mijn eigen trainingen. Niet te lang stil gestaan bij de mij al bekende theorie.
Ton van den Boomen Vakopleiding train de trainer

Groepsgrootte

Bij de training Situationeel leidinggeven zit je in een groep van 8 tot 12 deelnemers met 1 trainer.

Studiebelasting

De training Situationeel leidinggeven duurt 1½ dag. Van te voren lees je de theorie door. De totale studielast bedraagt 12 uur.

Prijs

Meedoen aan de training Situationeel leidinggeven kost € 625. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan de vakopleiding train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang Didactisch meesterschap betaal je € 525 voor de training Situationeel leidinggeven.